Członkowie

"Społem" PSS w Olkuszu zrzesza na dzień 07.05.2018r.  214 członków.

Każdy przyszły członek Spółdzielni przed otrzymaniem legitymacji członkowskiej jest zobowiązany zgodnie ze statutem zadeklarować i wpłacić udział podstawowy w wysokości 500 zł. Osoba prawna wpłaca 1000 zł.W sprawach członkowskich prosimy o kontakt z kierownikiem Sekcji Spraw Pracowniczych Kontroli i Członkostwa                          
– p. mgr Haliną Adamczyk tel. 32 645-42-90.

Spółdzielnia jest członkiem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

 


                 SKŁAD RADY NADZORCZEJ
"Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olkuszu
                  kadencja 2018-2021