Członkowie

"Społem" PSS w Olkuszu zrzesza na dzień 30.09.2016r.  212 członków.

Każdy przyszły członek Spółdzielni przed otrzymaniem legitymacji członkowskiej jest zobowiązany zgodnie ze statutem zadeklarować i wpłacić udział podstawowy w wysokości 500 zł. Osoba prawna wpłaca 1000 zł.


Każdy nowy członek Spółdzielni otrzymuje w prezencie Kartę Klienta Społem, uprawniającą do zakupów w sklepach"Społem" z 3% zniżką.

W sprawach członkowskich prosimy o kontakt z kierownikiem Sekcji Spraw Pracowniczych Kontroli i Członkostwa                          
– p. mgr Haliną Adamczyk tel. 32 645-42-90.

Spółdzielnia jest członkiem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

 


                 SKŁAD RADY NADZORCZEJ
"Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olkuszu
                  kadencja 2015-2018
 

 

1. mgr Adamczyk Halina - Przewodnicząca
 
2. Gumula Krystyna - Z - ca Przewodniczącej

3.   Kamionka Adam - Sekretarz

4. Jędzrzejczyk Mieczysław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5. mgr Waszczyńska Małgorzata - Z- ca Przewodniczącego 

6. Krzywda Stanisława - Sekretarz 

7. Adamczyk Marian - Przewodniczący Komisji Handlu, Produkcji i Społeczno - Samorządowej

8. Skalska Joalnta - Z - ca Przewodniczącego 

9. Buczyńska Janina - Sekretarz