Kontakt

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12
32-300 Olkusz

NIP: 637-010-24-05
REGON: 000879890